Символы нации: Гимн, Флаг и Герб

ГИМН

Жайхун жагасында оскен байтерек,
Туби бир, шахасы мын болар демек.
Сен сондай саялы, куяшлы елсен,
Тынышлык хам ыгбал сендеги тилек.

Дийхан баба напеси бар жеринде,
Жуусан анкып, кийик кашар шолинде.
Каракалпакстан деген атынды,
Ауладлар аудилер журек торинде.

Айдын келешекке шакырар заман,
Мартлик мийнет, билим жеткизер оган.
Халкын бар азамат, дос хэм мийирбан,
Еркин жайнап- жаснап, мэнги бол аман.

Дийхан баба напеси бар жеринде,
Жуусан анкып, кийик кашар шолинде.
Каракалпакстан деген атынды,
Ауладлар аудилер журек торинде.

Возврат на ГЛАВНУЮ стр.


Hosted by uCoz